by Mats Mats

Spillventil T27F, för vätskor, gas och ånga

Spillventil T27F, för vätskor, gas och ånga
Funktionen hos överflödesventiler (avlastningsventiler, tryckhållande ventiler) är, att utflödet av mediet vid ett inställt tryck, där ett befintligt mottryck eller vakuum inte har någon effekt på uppsättningen över tryck (kvarhållande tryck). Ovanstående punkter är karakteristiska för en uppströms tryckregulator, jämfört med en normal säkerhetsventil. Säkerhetsventilen är endast en anordning för att förhindra att ett specifikt tryck överskrids (inställt tryck).
Överflödesventilen T27 är en ensitsventil och är särskilt lämplig för inkompressibla medier, till exempel vatten, olja (smörjolja, eldningsolja, HFO, LFO, MGO) etc. Ventilerna är helt avlastade så att mottrycket inte har någon effekt på det inställda (överflödes) trycket, endast flödesmängden ändras beroende på tryckskillnaden.
De används främst i pumpkretsar för att hålla ett visst tryck konstant.
Tätningen mellan styrhylsan och konen sker med en bälg i rostfritt stål.
Överflödesventiler (avlastningsventiler) kan levereras med flänsar, svetsändar eller gängade anslutningar.

DN 15- DN 200 (1/2″- 8″)
PN 16- PN 40
utloppstryck: 0,5–40 bar
med rostfritt stål bälg 1.4571
för vätskor, gaser och ånga
EN-JS1030, 1.0619, 1.4408, 1.4410, CC480K, CC333G

by Mats Mats

Överflödesventil T27, för vätskor och gas

Överflödesventil – Modell T27, för vätskor och gas
Funktionen hos överflödesventiler (avlastningsventiler, tryckhållande ventiler) är, att utflödet av mediet vid ett inställt tryck, där ett befintligt mottryck eller vakuum inte har någon effekt på uppsättningen över tryck (kvarhållande tryck). Ovanstående punkter är karakteristiska för en uppströms tryckregulator, jämfört med en normal säkerhetsventil. Säkerhetsventilen är endast en anordning för att förhindra att ett specifikt tryck överskrids (inställt tryck).
Överflödesventilen T27 är en ensitsventil och är särskilt lämplig för inkompressibla medier, till exempel vatten, olja (smörjolja, eldningsolja, HFO, LFO, MGO) etc. Ventilerna är helt avlastade så att mottrycket inte har någon effekt på det inställda (överflödes) trycket, endast flödesmängden ändras beroende på tryckskillnaden.
De används främst i pumpkretsar för att hålla ett visst tryck konstant.
Tätningen mellan styrhylsan och konen sker med en O-ring.
Överflödesventiler (avlastningsventiler) kan levereras med flänsar, svetsändar eller gängade anslutningar.

D15- DN 200 (1/2″- 8″)
PN 16- PN 40
utloppstryck: 0,5–40 bar
för vätskor och gaser
EN-JS1030, 1.0619, 1.4408, 1.4410, CC480K, CC333G

by Mats Mats

Tryckreducerande ventil T679, för ånga, vätskor och gaser

Tryckreducerande ventil T679 för ånga, vätskor och gaser
Funktionen hos tryckreducerande ventiler (tryckreglerande ventiler) är att minska ett varierande eller konstant uppströmstryck (inloppstryck) i mediet till ett konstant reducerat tryck (utloppstryck, mottryck) som är oberoende av uppströmstrycket.
Tryckminskningen sker genom att strypa det fria tvärsnittet mellan sätet och konen. Via en pulsledning, som redan är installerad på ventilen, trycker det reducerade trycket på en styrkolv. Som ett resultat omvandlas varje tryckförändring på trycksidan nedströms omedelbart till en lyftrörelse av ventilkonen.
Ventilen är väl lämpad för intermittent konsumtion. Vid nollförbrukning, det vill säga när förbrukningen på nedströms trycksidan är noll, stängs ventilen säkert genom lågtrycksökning.
Den tryckreducerande ventilen T679 är lämplig för inkompressibla medier, t.ex. ånga, tryckluft, naturgas, kväve, samt för inkompressibla medier, t.ex. vatten, olja, bränslen, gasol (propan, butan) etc.
De används främst i industrianläggningar, anläggningsteknik och processteknik.
Tryckreducerande ventiler kan levereras med flänsar, svetsändar eller gängade anslutningar.

DN 15- DN 65 (1/2″ bis 2 1/2″)
PN 16- PN 40
utloppstryck: 0,5–20 bar
med rostfritt stål bälg 1.4571
för vätskor, gaser och ånga
SV-JS1030, 1.0619, 1.7357, 1.4408, 1.4410

by Mats Mats

Tryckreducerande ventil T65, för vätskor och gaser

Tryckreducerande ventil T65, för vätskor och gaser
Funktionen hos tryckreducerande ventiler (tryckreglerande ventiler) är att minska ett varierande eller konstant uppströmstryck (inloppstryck) i mediet till ett konstant reducerat tryck (utloppstryck, mottryck) som är beroende av uppströmstrycket.
Tryckreduktionen sker genom att strypa det fria tvärsnittet mellan sätet och konen. Varje tryckförändring på trycksidan nedströms omvandlas omedelbart till en lyftrörelse av ventilkonen.
Vid nollförbrukning, det vill säga när förbrukningen på nedströms trycksidan är noll, stänger ventilen inte tätt.
Den tryckreducerande ventilen T65 är lämplig för inkompressibla medier, t.ex. tryckluft, naturgas, kväve, samt för inkompressibla medier, t.ex. vatten, olja, bränslen, gasol (propan, butan) etc.
De används främst i industrianläggningar, anläggningsteknik och processteknik.
Tryckreducerande ventiler kan levereras med flänsar, svetsändar eller gängade anslutningar.

DN 15- DN 200 (1/2″- 8″)
PN 1- PN 40
utloppstryck: 1– 40 Bar
för vätskor och gaser
EN-JS1030, 1.0619, 1.4408, 1.4410, CC480K, CC333G

by Mats Mats

Tryckreducerande ventil T6, för ånga

Tryckreducerande ventil T6, för ånga
Funktionen hos tryckreducerande ventiler (tryckreglerande ventiler) är att minska ångans varierande eller konstanta uppströmstryck (inloppstryck) till ett konstant reducerat tryck (utloppstryck, mottryck) som är beroende av uppströmstrycket.
Tryckreduktionen sker genom att strypa det fria tvärsnittet mellan sätet och konen. Varje tryckförändring på trycksidan nedströms omvandlas omedelbart till en lyftrörelse av ventilkonen.
Vid nollförbrukning, det vill säga när förbrukningen på nedströms trycksidan är noll, stänger ventilen inte tätt.
Det finns inget behov av ytterligare tillbehör som en vattentätningskruka. Det är möjligt att installera ventilen snabbt och enkelt.
De används främst i industrianläggningar, anläggningsteknik och processteknik.
Tryckreducerande ventiler kan levereras med flänsar, svetsändar eller gängade anslutningar.

DN15 till DN200 (1/2″- 8″)
PN16 till PN40
utloppstryck: 1–40 bar
för ånga
SV-JS1030, 1.0619, 1.7357, 1.4408

by Mats Mats

Tryckreducerande ventil T95, för vätskor och gaser

Tryckreducerande ventil T95, för vätskor och gaser
Funktionen hos tryckreducerande ventiler (tryckreglerande ventiler) är att minska ett varierande eller konstant uppströmstryck (inloppstryck) i mediet till ett konstant reducerat tryck (utloppstryck, mottryck) som är beroende av uppströmstrycket.
Tryckreduktionen sker genom att strypa det fria tvärsnittet mellan sätet och konen. Varje tryckförändring på trycksidan nedströms omvandlas omedelbart till en lyftrörelse av ventilkonen.
Ventilen är väl lämpad för intermittent konsumtion. Vid nollförbrukning, det vill säga när förbrukningen på nedströms trycksidan är noll, stängs ventilen säkert genom lågtrycksökning.
Den tryckreducerande ventilen T95 är lämplig för inkompressibla medier, t.ex. tryckluft, naturgas, kväve, samt för inkompressibla medier, t.ex. vatten, olja, bränslen, gasol (propan, butan) etc.
De används främst i industrianläggningar, anläggningsteknik och processteknik.
Tryckreducerande ventiler kan levereras med flänsar eller gängade anslutningar.

DN 15- DN 40 (1/2″- 1 1/2″)
PN 16- PN 40
utloppstryck: 0,5–15 bar
för vätskor och gaser
CC480K, CC333G

by Mats Mats

Tryckreducerande ventil T9, för vätskor och gaser

Tryckreducerande ventil – modell T9, för vätskor och gaser
Funktionen hos tryckreducerande ventiler (tryckreglerande ventiler) är att minska ett varierande eller konstant uppströmstryck (inloppstryck) i mediet till ett konstant reducerat tryck (utloppstryck, mottryck) som är oberoende av uppströmstrycket.
Tryckminskningen sker genom att strypa det fria tvärsnittet mellan sätet och konen. Via en pulsledning, som redan är installerad på ventilen, trycker det reducerade trycket på en styrkolv. Som ett resultat omvandlas varje tryckförändring på trycksidan nedströms omedelbart till en lyftrörelse av ventilkonen.
Ventilen är väl lämpad för intermittent konsumtion. Vid nollförbrukning, det vill säga när förbrukningen på nedströms trycksidan är noll, stängs ventilen säkert genom lågtrycksökning.
Den tryckreducerande ventilen T9 är lämplig för inkompressibla medier, t.ex. tryckluft, naturgas, kväve, samt för inkompressibla medier, t.ex. vatten, olja, bränslen, gasol (propan, butan) etc.
De används främst i industrianläggningar, anläggningsteknik och processteknik.
Tryckreducerande ventiler kan levereras med flänsar, svetsändar eller gängade anslutningar.

DN 15- DN 200 (1/2″ bis 8″)
PN 16- PN 40
utloppstryck: 0,5–20 bar
för vätskor och gaser
EN-JS1030, 1.0619, 1.4408, 1.4410, CC480K, CC333G

by Mats Mats

Tryckreducerande ventil T7, för ånga

Tryckreducerande ventil – modell T7, för ånga
Funktionen hos tryckreducerande ventiler (tryckreglerande ventiler) är att minska ångans varierande eller konstanta uppströmstryck (inloppstryck) till ett konstant reducerat tryck (utloppstryck, mottryck) som är oberoende av uppströmstrycket.
Tryckminskningen sker genom att strypa det fria tvärsnittet mellan sätet och konen. Via en pulsledning, som redan är installerad på ventilen, trycker det reducerade trycket på en styrkolv. Som ett resultat omvandlas varje tryckförändring på trycksidan nedströms omedelbart till en lyftrörelse av ventilkonen.
Ventilen är väl lämpad för intermittent konsumtion. Vid nollförbrukning, det vill säga när förbrukningen på nedströms trycksidan är noll, stängs ventilen säkert genom lågtrycksökning.
Det finns inget behov av ytterligare tillbehör som en vattentätningskruka. Det är möjligt att installera ventilen snabbt och enkelt.
De används främst i industrianläggningar, anläggningsteknik och processteknik.
Tryckreducerande ventiler kan levereras med flänsar, svetsändar eller gängade anslutningar.

DN 15- DN 200 (1/2″ bis 8″)
PN 16- PN 40
utloppstryck: 0,5–20 bar
för ånga
SV-JS1030, 1.0619, 1.7357, 1.4408