by Mats Mats

Tryckreducerande ventil T9, för vätskor och gaser

Tryckreducerande ventil – modell T9, för vätskor och gaser
Funktionen hos tryckreducerande ventiler (tryckreglerande ventiler) är att minska ett varierande eller konstant uppströmstryck (inloppstryck) i mediet till ett konstant reducerat tryck (utloppstryck, mottryck) som är oberoende av uppströmstrycket.
Tryckminskningen sker genom att strypa det fria tvärsnittet mellan sätet och konen. Via en pulsledning, som redan är installerad på ventilen, trycker det reducerade trycket på en styrkolv. Som ett resultat omvandlas varje tryckförändring på trycksidan nedströms omedelbart till en lyftrörelse av ventilkonen.
Ventilen är väl lämpad för intermittent konsumtion. Vid nollförbrukning, det vill säga när förbrukningen på nedströms trycksidan är noll, stängs ventilen säkert genom lågtrycksökning.
Den tryckreducerande ventilen T9 är lämplig för inkompressibla medier, t.ex. tryckluft, naturgas, kväve, samt för inkompressibla medier, t.ex. vatten, olja, bränslen, gasol (propan, butan) etc.
De används främst i industrianläggningar, anläggningsteknik och processteknik.
Tryckreducerande ventiler kan levereras med flänsar, svetsändar eller gängade anslutningar.

DN 15- DN 200 (1/2" bis 8")
PN 16- PN 40
utloppstryck: 0,5–20 bar
för vätskor och gaser
EN-JS1030, 1.0619, 1.4408, 1.4410, CC480K, CC333G