20
Yes
None
1
1000000
/produkter/hygienisk-aseptisk-utrustning/
Thumbnail
Sort By:

Produkt Val

Hygienisk/Aseptisk Utrustning
Hygienisk/Aseptisk Utrustning
PV926A Reglerventil Dn15-50 BPE
PV926A Reglerventil Dn15-50 BPE Image

BESKRIVNING: PVA Är enkelsitsiga, tvåvägs kropp konstruerade med vinkelanslutningar. PA pneumatiska ställdon har gummimembran och multispringar. Dess åtgärd kan vara DA direkta åtgärder (luft att stänga) eller RA omvänd handling (luft för att öppna). PV926A,ventilerna är utformade för att säkerställa en noggrann kontroll i alla processförhållanden. Den självdrenerande designen är idealisk lämpad för applikationer med ren ångtjänst.

PV926H Reglerventil Dn 15-100 BPE
PV926H Reglerventil Dn 15-100 BPE Image

BESKRIVNING: PVH är enkelsitsig, tvåvägs kropp konstruerade med vinkelanslutningar. PA pneumatiska ställdon har gummimembran och multispringar. Dess åtgärd kan vara DA direkta åtgärder (luft att stänga) eller RA omvänd handling (luft för att öppna). PV926H,ventilerna är utformade för att säkerställa en noggrann kontroll i alla processförhållanden. Deras självdrenerande design är idealisk lämpad för applikationer med ren ångtjänst

PV928 Pneumatik reglerventil Dn 15-100 DIN
PV928 Pneumatik reglerventil Dn 15-100 DIN Image

BESKRIVNING: PV är två eller trevägsreglerventiler med vinkelanslutningar, speciellt designade för bland annat livsmedels, kemisk, läkemedels och kosmetikindustri. PA pneumatiska ställdon har gummimembran och multifjädrar. Dess åtgärd kan vara DA direkt åtgärd (luft för att stänga) eller RA reversering (luft för att öppna). PV928,ventilerna är konstruerade för att säkerställa en noggrann kontroll i alla processförhållanden och de har självdräneringskonstruktion.

V 926H Reglerventil uppsättning
TSS6 Kondensatavledare Dn 15-40 BPE-DIN
TSS6 Kondensatavledare Dn 15-40 BPE-DIN Image

BESKRIVNING: Rostfria ångfällor och luftventiler är speciellt konstruerade för användning i reaktorer, sterilisatorer och distributionsledningar i ren miljö och rena ångsystem. Deras små storlek gör dem idealiska för användning med en mängd olika utrustningar

TSS6-TSS7 Kondensatavledare uppbyggnads serier
TSS6A Kondensatavledare Dn 15-20 BPE
TSS6A Kondensatavledare Dn 15-20 BPE Image

BESKRIVNING: Rostfria ångfällor och luftventiler är speciellt konstruerade för användning i reaktorer, sterilisatorer och distributionsledningar i ren miljö och rena ångsystem. Deras små storlek gör dem idealiska för användning med en mängd olika utrustningar

TSS6AI Kondensatavledare uppbyggnads serier
TSS6H Kondensatavledare högtryck Dn 15-40 BPE
TSS6H Kondensatavledare högtryck Dn 15-40 BPE Image

BESKRIVNING: Rostfria ångfällor och luftventiler är speciellt konstruerade för användning i reaktorer, stabilisatorer och distributionsledningar i ren miljö och rena ångsystem. Deras små storlek gör dem idealiska för användning med en mängd olika utrustningar. Det termostatiska elementet är väldigt känsligt och utformat för att öppna med en lägsta underkylning på cirka 2 ºC i förhållande till den mättade ångtemperaturen.

TSS7 Kondensatavledare Dn 15-25 BPE
TSS7 Kondensatavledare Dn 15-25 BPE Image

BESKRIVNING: Rostfria ångfällor och luftventiler är speciellt konstruerade för användning i reaktorer, sterilisatorer och distributionsledningar i ren miljö och rena ångsystem. Deras små storlek gör dem idealiska för användning med en mängd olika utrustningar.

SRV6 Säkerhetsventil BPE-DIN
SRV6 Säkerhetsventil BPE-DIN Image

BESKRIVNING: Säkerhetsavlastningsventiler med vinkelförbindningar är konstruerade för användning med ren ånga, luft, vatten och andra gaser och vätskor som är kompatibla med byggmaterialen. Huvudsakliga tillämpningar är övertrycksskydd på ångutrustning, tryckkärl och rörledningar, särskilt inom livsmedels, dryckes och läkemedelsindustrin.

SRV8 Säkerhetsventil BPE-DIN
SRV8 Säkerhetsventil BPE-DIN Image

BESKRIVNING: Säkerhetsavlastningsventiler med vinkelförbindningar är konstruerade för användning med ren ånga, luft, vatten och andra gaser och vätskor som är kompatibla med byggmaterialen. Huvudsakliga tillämpningar är övertrycksskydd på ångutrustning, tryckkärl och rörledningar, särskilt inom livsmedels, dryckes och läkemedelsindustrin.

BKR2 Reduceringsventil lågtryck Dn 25
BKR2 Reduceringsventil lågtryck Dn 25 Image

BESKRIVNING: Tankfilteringsventiler används vanligtvis i tanklagringssystem för att förhindra och skydda mot explosioner (att undvika brandfarliga vätskor som ventileras från kärlet), för att kontrollera kontaminering av produkter mot yttre luft som kan fylla ångutrymmet, för att minska förångningsförluster (följaktligen produktionsförluster ), för att minska intern korrosion (orsakad av luft och fukt) och för att förhindra vakuumtillstånd. Täckningsprocessen består i att täcka det lagrade mediet, vanligen en vätska, med en gas (normalt N2).

BKRI2 Reduceringsventil lågtryck Dn 15-25
BKRI2 Reduceringsventil lågtryck Dn 15-25 Image

BESKRIVNING: Tankfilteringsventiler används vanligtvis i tanklagringssystem för att förhindra och skydda mot explosioner (att undvika brandfarliga vätskor som ventileras från kärlet), för att kontrollera kontaminering av produkter mot yttre luft som kan fylla ångutrymmet, för att minska förångningsförluster (följaktligen produktionsförluster ), för att minska intern korrosion (orsakad av luft och fukt) och för att förhindra vakuumtillstånd. Täckningsprocessen består i att täcka det lagrade mediet, vanligen en vätska, med en gas (normalt N2).

BKV2 Reduceringsventil lågtryck Dn 25
BKV2 Reduceringsventil lågtryck Dn 25 Image

BESKRIVNING: Tankfilteringsventiler används vanligtvis i tanklagringssystem för att förhindra och skydda mot explosioner (att undvika brandfarliga vätskor som ventileras från kärlet), för att kontrollera kontaminering av produkter mot yttre luft som kan fylla ångutrymmet, för att minska förångningsförluster (följaktligen produktionsförluster ), för att minska intern korrosion (orsakad av luft och fukt) och för att förhindra vakuumtillstånd. Täckningsprocessen består i att täcka det lagrade mediet, vanligtvis en vätska, med en gas (normalt N2)

BKVI2 Reduceringsventil lågtryck Dn 15-25
BKVI2 Reduceringsventil lågtryck Dn 15-25 Image

BESKRIVNING: Tankfilteringsventiler används vanligtvis i tanklagringssystem för att förhindra och skydda mot explosioner (för att undvika brandfarliga vätskor som ventileras från kärlet), för att kontrollera produktföroreningar mot yttre luft som kan fylla ångutrymmet, för att minska förångningsförluster (följaktligen produktionsförluster) , för att minska den inre korrosionen (orsakad av luft och fukt) och för att förhindra vakuumtillstånd. Täckningsprocessen består i att täcka det lagrade mediet, vanligtvis en vätska, med en gas (normalt N2)

P130 Reduceringsventil Dn15-25 BPE-DIN
P130 Reduceringsventil Dn15-25 BPE-DIN Image

BESKRIVNING: Direktverkande, fjäderbelastad membranavkänning, tryckreducerande ventiler är konstruerade för användning med ren luft, kväve, koldioxid, syre, argon och andra gaser eller vätskor som är kompatibla med konstruktionsmaterial och ventilkonstruktion. Denna ventil är speciellt utformad för gaser med hög renhet som finns i farmaceutiska, kosmetiska, finkemiska och livsmedels- och dryckeprocesser.

P130A Reduceringsventil Dn 08-25 BPE
P130A Reduceringsventil Dn 08-25 BPE Image

BESKRIVNING: Direktverkande, luftbelastade, membranavkännande tryckreducerande ventiler är konstruerade för användning med ren luft, kväve, koldioxid, syre, argon och andra gaser eller vätskor som är kompatibla med konstruktionsmaterial och ventilkonstruktion.

P130C Reduceringsventil Dn15-25 BPE-DIN
P130C Reduceringsventil Dn15-25 BPE-DIN Image

BESKRIVNING: Direktverkande, fjäderbelastade membranavkänning, tryckreducerande ventiler är konstruerade för användning med ren luft, kväve, koldioxid, syre, argon och andra gaser eller vätskor som är kompatibla med konstruktionsmaterial och ventilkonstruktion. Denna ventil är speciellt utformad för gaser med hög renhet som finns i farmaceutiska, kosmetiska, finkemiska och livsmedels- och dryckeprocesser

P130G Reduceringsventil Dn 32-40 BPE-DIN
P130G Reduceringsventil Dn 32-40 BPE-DIN Image

BESKRIVNING: Direktverkande, fjäderbelastad membranavkänning, balanserad plugg, tryckreducerande ventiler är konstruerade för användning med ren luft, kväve, koldioxid, syre, argon och andra gaser eller vätskor kompatibla med konstruktionsmaterial och ventilkonstruktion. Denna ventil är speciellt utformad för gaser med hög renhet som finns i farmaceutiska, kosmetiska, finkemiska och livsmedels- och dryckeprocesser.

P130H Reduceringsventil Dn 25 BPE-DIN
P130H Reduceringsventil Dn 25 BPE-DIN Image

BESKRIVNING: Direktverkande, fjäderbelastad membranavkänning, balanserad plugg, tryckreducerande ventiler är konstruerade för användning med ren luft, kväve, koldioxid, syre, argon och andra gaser eller vätskor kompatibla med konstruktionsmaterial och ventilkonstruktion. Denna ventil är speciellt utformad för gaser med hög renhet som finns i farmaceutiska, kosmetiska, finkemiska och livsmedels- och dryckeprocesser.

P130J Reduceringsventil Dn 08-25 BPE DIN
P130J Reduceringsventil Dn 08-25 BPE DIN Image

BESKRIVNING: Direktverkande, fjäderbelastad membranavkänning, balanserad plugg, tryckreducerande ventiler är konstruerade för användning med ren luft, kväve, koldioxid, syre, argon och andra gaser eller vätskor kompatibla med konstruktionsmaterial och ventilkonstruktion. Denna ventil är speciellt utformad för gaser med hög renhet som finns i farmaceutiska, kosmetiska, finkemiska och livsmedels- och dryckeprocesser.

P130K Reduceringsventil Dn 08-20 BPE-DIN
P130K Reduceringsventil Dn 08-20 BPE-DIN Image

BESKRIVNING: Direktverkande, fjäderbelastad membranavkänning, balanserad plugg, tryckreducerande ventiler är konstruerade för användning med ren luft, kväve, koldioxid, syre, argon och andra gaser eller vätskor kompatibla med konstruktionsmaterial och ventilkonstruktion. Denna ventil är speciellt utformad för gaser med hög renhet som finns i farmaceutiska, kosmetiska, finkemiska och livsmedels- och dryckeprocesser.

P130L Reduceringsventil Dn 15-20 BPE-DIN
P130L Reduceringsventil Dn 15-20 BPE-DIN Image

BESKRIVNING: Direktverkande lågflödesserie, fjäderbelastad membranavkänning, tryckreducerande ventiler är konstruerade för användning med ren luft, kväve, koldioxid, syre, argon och andra gaser eller vätskor som är kompatibla med konstruktionsmaterial och ventilkonstruktion. Denna ventil är speciellt utformad för gaser med hög renhet som finns i farmaceutiska, kosmetiska, finkemiska och livsmedels- och dryckeprocesser.

P147 Pilotreduceringsventil Dn 65-80 BPE
P147 Pilotreduceringsventil Dn 65-80 BPE Image

BESKRIVNING: Pilotstyrda tryckreducerande ventiler är konstruerade för användning med ren luft, kväve, koldioxid, syre, argon och andra gaser eller vätskor som är kompatibla med konstruktionsmaterial och ventilkonstruktion. Denna ventil är speciellt utformad för gaser med hög renhet som finns i farmaceutiska, kosmetiska, finkemiska och livsmedels- och dryckeprocesser.

P160 Reduceringsventil Dn 20-50 BPE
P160 Reduceringsventil Dn 20-50 BPE Image

BESKRIVNING: Direktverkande, fjäderbelastade, membranavkännande tryckreducerande ventiler är konstruerade för användning med ren ånga, tryckluft, vatten och andra gaser eller vätskor som är kompatibla med byggmaterialen.

P160 Reduceringsventil Dn 65-80 BPE
P160 Reduceringsventil Dn 65-80 BPE Image

BESKRIVNING: Direktverkande, fjäderbelastade, membranavkännande tryckreducerande ventiler är konstruerade för användning med ren ånga, tryckluft, vatten och andra gaser eller vätskor som är kompatibla med byggmaterialen

P160A Reduceringsventil Dn 20-50 BPE
P160A Reduceringsventil Dn 20-50 BPE Image

BESKRIVNING: Direktverkande, luftbelastade, membranavkännande tryckreducerande ventiler är konstruerade för användning med ren ånga, tryckluft, vatten och andra gaser eller vätskor som är kompatibla med byggmaterialen.

P161 Reduceringsventil Dn 15- 50 BPE, DIN
P161 Reduceringsventil Dn 15- 50 BPE, DIN Image

DESCRIPTION
The ADCAPure P161 is a series of angle design direct acting
diaphragm sensing pressure reducing valves. These regulators,
available with spring or dome-loading, are designed for use with clean
steam, compressed air, water and other gases or liquids compatible
with the construction materials and valve design.

P173 Reduceringsventil Dn 32-50 BPE-DIN
P173 Reduceringsventil Dn 32-50 BPE-DIN Image

BESKRIVNING: Direktverkande, fjäderbelastade membranavkänning, tryckreducerande ventiler är konstruerade för användning med ren ånga, tryckluft, vatten och andra gaser eller vätskor som är kompatibla med byggmaterialen.

PS130 Tryckbärande reducerventil Dn 15-25 BPE-DIN
PS130 Tryckbärande reducerventil Dn 15-25 BPE-DIN Image

BESKRIVNING:  Direktverkande, fjäderbelastad membranavkänning, tryckbärande ventiler är konstruerade för användning med ren luft, kväve, koldioxid, syre, argon och andra gaser eller vätskor som är kompatibla med konstruktionsmaterial och ventilkonstruktion. Denna ventil är speciellt konstruerad för de höga renhetsgassystem som finns i de farmaceutiska kosmetiska, finkemiska och livsmedels- och dryckeprocesserna.

PS160 Tryckbärande stainless steel 20-50 BPE
PS160 Tryckbärande stainless steel 20-50 BPE Image

BESKRIVNING: Direktverkande, fjäderbelastade, membranavkännande tryckbegränsande ventiler är konstruerade för användning med ren ånga, tryckluft, vatten och andra gaser eller vätskor som är kompatibla med byggmaterialen.

PS161 Tryckbärande stainless steel 1/2”-2” Dn 15-50
PS161 Tryckbärande stainless steel 1/2”-2” Dn 15-50 Image

PS161
The ADCAPure PS161 is a series of angle design direct acting diaphragm sensing pressure sustaining valves. These regulators, available with spring or dome-loading, are designed for use with clean steam, compressed air, water and other gases or liquids compatible with the construction materials and valve design.

MATERIAL: Stainless steel
SIZES: 1/2” to 2” DN 15 to 50
CONNECTIONS: ASME BPE, DIN and ISO clamp ferrules or tube weld (ETO) ends
MAX. UPSTREAM PRESSURE: 8 bar
MAX. OPERATING TEMPERATURE: 180 ºC
REGULATING RANGE: 0,8 to 5 bar
FLOW RATE COEFFICIENTS: Kvs 1,6 to 19,8

PS173 Tryckbärande reducerventil Dn 32-50 BPE-DIN
PS173 Tryckbärande reducerventil Dn 32-50 BPE-DIN Image

BESKRIVNING: Direktverkande, fjäderbelastade membranavkänning, tryckbärande ventiler är konstruerade för användning med ren ånga, tryckluft, vatten och andra gaser eller vätskor som är kompatibla med byggmaterialet.

M3H Tre delad kulventil Dn10-50-DIN
M3H Tre delad kulventil Dn10-50-DIN Image

BESKRIVNING: Kulventiler i tre delar är isoleringsventiler konstruerade för användning med ren ånga, kondensat och andra gaser och vätskor som används i processer med hög renhet och aseptik. Ventilen är inte utformad som en reglerventil och bör endast användas som en isoleringsventil, helt öppen eller helt stängd. Produkten är främst designad för läkemedelsindustrin, bioteknik, halvledare, kosmetika, finkemikalier, livsmedels- och dryckesindustrin.

M3H Tre delad kulventil Dn 65-100 DIN
M3H Tre delad kulventil Dn 65-100 DIN Image

BESKRIVNING: Kulventiler i tre delar är isoleringsventiler utformade för användning med ren ånga, kondensat och andra gaser och vätskor som används i processer med hög renhet och aseptik. Ventilen är inte utformad som en reglerventil och bör endast användas som en isoleringsventil, helt öppen eller helt stängd. Produkten är främst designad för läkemedelsindustrin, bioteknik, halvledare, kosmetika, finkemikalier, livsmedels- och dryckesindustrin

M3H Tre delad kulventil Dn 1/2
M3H Tre delad kulventil Dn 1/2 Image

BESKRIVNING: Kulventiler i tre delar är isoleringsventiler konstruerade för användning med ren ånga, kondensat och andra gaser och vätskor som används i processer med hög renhet och aseptik. Ventilen är inte utformad som en reglerventil och bör endast användas som en isoleringsventil, helt öppen eller helt stängd. Produkten är främst designad för läkemedelsindustrin, bioteknik, halvledare, kosmetika, finkemikalier, livsmedels- och dryckesindustrin.

M3H Tre delad kulventil Dn 2 1/2
M3H Tre delad kulventil Dn 2 1/2 Image

BESKRIVNING: Kulventiler i tre delar är isolerings ventiler utformade för användning med ren ånga, kondensat och andra gaser och vätskor som används i processer med hög renhet och aseptik. Ventilen är inte utformad som en reglerventil och bör endast användas som en isolerings ventil, helt öppen eller helt stängd. Produkten är främst designad för läkemedelsindustrin, bioteknik, halvledare, kosmetika, finkemikalier, livsmedels- och dryckesindustrin.

M3H Tre delad kulventil Dn 6
M3H Tre delad kulventil Dn 6 Image

BESKRIVNING: Kulventiler i tre delar är isoleringsventiler utformade för användning med ren ånga, kondensat och andra gaser och vätskor som används i processer med hög renhet och aseptik. Ventilen är inte utformad som en reglerventil och bör endast användas som en isoleringsventil, helt öppen eller helt stängd. Produkten är främst designad för läkemedelsindustrin, bioteknik, halvledare, kosmetika, finkemikalier, livsmedels- och dryckesindustrin.

M3H-M3HP Alternativ och tillbehör
M3HP Tre delad kulventil Dn 10-50 DIN
M3HP Tre delad kulventil Dn 10-50 DIN Image

BESKRIVNING: Kulventiler i tre delar är isolerande ventiler konstruerade för användning med ren ånga, kondensat och andra gaser och vätskor som används i processer med hög renhet och aseptik. Ventilen är inte utformad som en reglerventil och bör endast användas som en isoleringsventil, helt öppen eller helt stängd. Produkten är främst designad för läkemedelsindustrin, bioteknik, halvledare, kosmetika, finkemikalier, livsmedels- och dryckesindustrin.

M3HP Tre delad kulventil DN65-100 DIN
M3HP Tre delad kulventil DN65-100 DIN Image

BESKRIVNING: Kulventiler i tre delar är isolerande ventiler konstruerade för användning med ren ånga, kondensat och andra gaser och vätskor som används i processer med hög renhet och aseptik. Ventilen är inte utformad som en reglerventil och bör endast användas som en isoleringsventil, helt öppen eller helt stängd. Produkten är främst designad för läkemedelsindustrin, bioteknik, halvledare, kosmetika, finkemikalier, livsmedels- och dryckesindustrin.

M3HP Tre delad kulventil Dn 1/2"-2"
M3HP Tre delad kulventil Dn 1/2"-2" Image

BESKRIVNING: Kulventiler i tre delar är isolerande ventiler konstruerade för användning med ren ånga, kondensat och andra gaser och vätskor som används i processer med hög renhet och aseptik. Ventilen är inte utformad som en reglerventil och bör endast användas som en isoleringsventil, helt öppen eller helt stängd. Produkten är främst designad för läkemedelsindustrin, bioteknik, halvledare, kosmetika, finkemikalier, livsmedels- och dryckesindustrin.

M3HP Tre delad kulventil Dn 2 1/2
M3HP Tre delad kulventil Dn 2 1/2 Image

BESKRIVNING: Kulventiler i tre delar är isolerande ventiler konstruerade för användning med ren ånga, kondensat och andra gaser och vätskor som används i processer med hög renhet och aseptik. Ventilen är inte utformad som en reglerventil och bör endast användas som en isoleringsventil, helt öppen eller helt stängd. Produkten är främst designad för läkemedelsindustrin, bioteknik, halvledare, kosmetika, finkemikalier, livsmedels- och dryckesindustrin.

M3HP Tre delad kulventil Dn 6
M3HP Tre delad kulventil Dn 6 Image

BESKRIVNING: Kulventiler i tre delar är isolerande ventiler konstruerade för användning med ren ånga, kondensat och andra gaser och vätskor som används i processer med hög renhet och aseptik. Ventilen är inte utformad som en reglerventil och bör endast användas som en isoleringsventil, helt öppen eller helt stängd. Produkten är huvudsakligen designad för läkemedelsindustrin, bioteknik, halvledare, kosmetika, finkemikalier, livsmedel och drycker

ISC16 Ångfilter
ISC16 Ångfilter Image

BESKRIVNING: Filter med hög effektivitet används för att ta bort förorenade partiklar från gaser som ånga och tryckluft. Den optimerade konstruktionen av dessa enheter erbjuder lågt differenstryck vid höga flödeshastigheter. Alla storlekar är byggda i två halvor. Upp till 3 ”/ DN 80 förenas de med en livsmedelsindustri som är anpassad enligt DIN 11851 och de större storlekarna DN 100 till DN 200 med plattflänsar fixerade med bultar och muttrar. Filterelementen (utbytbara) är tillverkade av sintrad austenitiskt rostfritt stål.

ISC20I Ångfilter
ISC20I Ångfilter Image

BESKRIVNING: Högeffektiva filter används för att ta bort förorenade partiklar från gaser som ånga och tryckluft. Den optimerade konstruktionen av dessa enheter erbjuder lågt differenstryck vid höga flödeshastigheter. Alla storlekar är byggda i två halvor, förenade med en sanitetsklämhylsan enligt DIN 32676 serie A, med avloppsanslutning på botten. Filterelementen (utbytbara) är tillverkade av sintrad austenitiskt rostfritt stål.

ISH10I Ångfilter
ISH10I Ångfilter Image

BESKRIVNING: Högeffektiva filter används för att ta bort förorenade partiklar från gaser som ånga och tryckluft. Den optimerade konstruktionen av dessa enheter erbjuder lågt differenstryck vid höga flödeshastigheter. Alla storlekar är byggda i två halvor och förenas av en sanitetsklämhylsa enligt DIN 32676 serie A. Filterelementen (utbytbara) är tillverkade av sintrat austenitiskt rostfritt stål.

SRT10 Backventil Dn 15-100 BPE
SRT10 Backventil Dn 15-100 BPE Image

BESKRIVNING: Rostfria Backventiler har en kompakt design och är speciellt konstruerad för användning med ren ånga, varm kondensat och andra processvätskeapplikationer. De rekommenderas särskilt för applikationer med hög renhet.

SWS Synglas Dn15-100 BPE
SWS Synglas Dn15-100 BPE Image

BESKRIVNING: Synglaset är utformat för att övervaka vätskeflödet i valfri riktning. Synglaset (eller flödesindikatorer) används vanligtvis för att upptäcka antingen närvaro eller frånvaro av vätskeflöde, turbulens, färg etc. De rekommenderas speciellt för applikationer med hög renhet

VB16C Vakuumbrytare Dn 25
VB16C Vakuumbrytare Dn 25 Image

BESKRIVNING: Är en enkel och tillförlitliga enheter som automatiskt avlastar eller “bryter” ett oönskat vakuumtillstånd, vilket återställer atmosfärstrycket. Denna anordning är särskilt lämplig för ångvärmda enheter med liten och medelstor volym, såsom värmeväxlare, värmespolar, brännare, mantelkokare, ångpannor, etc.

S10H Ångfuktighetsseparator Dn 15-80
S10H Ångfuktighetsseparator Dn 15-80 Image

BESKRIVNING: När fuktig ånga används vid sterilisering reducerar fukt i suspension värmeöverföringseffektiviteten och steriliseringsprocessens giltighet kan äventyras. S10H-serie trotsar separatorn och tar bort fukt från ångledningar. Ånga passerar genom separatorn och som ett resultat av expanderings, slag och virvlande effekter separeras partiklarna med en tyngre specifik vikt, som vattendroppar och fukt i suspension. Den kondensat som samlas upp på botten av separatorn måste automatiskt tappas av en lämplig ångfälla.

S10HV Ångfuktighetsseparator Dn 15-50
S10HV Ångfuktighetsseparator Dn 15-50 Image

BESKRIVNING: När fuktig ånga används vid sterilisering, minskar fukten i suspension värmeöverföringseffektiviteten och steriliseringsprocessens giltighet kan äventyras. S10HV-seriens centrifugalseparatorer tar bort fukt från ångledningar. Ånga passerar genom separatorn och som ett resultat av centrifugalkrafter, stötar och virvlande effekter separeras partiklarna med en tyngre specifik vikt, såsom vattendroppar och fukt i suspension. Den kondensat som samlas upp på botten av separatorn måste automatiskt tappas av i en lämplig ångfälla.

S11 Ångfuktighetsseparator Dn 15-50
S11 Ångfuktighetsseparator Dn 15-50 Image

BESKRIVNING: När fuktig ånga används vid sterilisering reducerar fukt i suspension värmeöverföringseffektiviteten och steriliseringsprocessens giltighet kan äventyras. S11-serie centrifugalseparatorer avlägsnar fukt från ångledningar. Ånga passerar genom separatorn och, som ett resultat av centrifugalkrafter, stötar och virvlande effekter, separeras partiklarna med en tyngre specifik vikt, såsom vattendroppar och fukt i suspension. Den kondensat som samlas upp på botten av separatorn måste automatiskt tappas av i en lämplig ångfälla.

SC32P Provtagningskylare för ånga
SC32P Provtagningskylare för ånga Image

BESKRIVNING: ADCA-provkylare är speciellt konstruerade för att kyla prover av pannvatten eller ånga för analys. Provkylare förhindrar att ånga hoppar till från heta vätskeprover under tryck, vilket kan vara farligt och kan leda till ett felaktigt vattenprov. Denna enhet kan användas för analys av pannvatten och andra provtagnings eller kylapplikationer som är kompatibla med byggmaterialen.

Hygienisk/Aseptisk Utrustning
PV926A Reglerventil Dn15-50 BPE Image
PV926A Reglerventil Dn15-50 BPE
BESKRIVNING: PVA Är enkelsitsiga, tvåvägs kropp konstruerade med vinkelanslutningar. PA pneumatiska ställdon har gummimembran och multispringar. Dess åtgärd kan vara DA direkta åtgärder (luft att stänga) eller RA omvänd handling (luft för att öppna). PV926A,ventilerna är utformade för att säkerställa en noggrann kontroll i alla processförhållanden. Den självdrenerande designen är idealisk lämpad för applikationer med ren ångtjänst.
PV926H Reglerventil Dn 15-100 BPE Image
PV926H Reglerventil Dn 15-100 BPE
BESKRIVNING: PVH är enkelsitsig, tvåvägs kropp konstruerade med vinkelanslutningar. PA pneumatiska ställdon har gummimembran och multispringar. Dess åtgärd kan vara DA direkta åtgärder (luft att stänga) eller RA omvänd handling (luft för att öppna). PV926H,ventilerna är utformade för att säkerställa en noggrann kontroll i alla processförhållanden. Deras självdrenerande design är idealisk lämpad för applikationer med ren ångtjänst
PV928 Pneumatik reglerventil Dn 15-100 DIN Image
PV928 Pneumatik reglerventil Dn 15-100 DIN
BESKRIVNING: PV är två eller trevägsreglerventiler med vinkelanslutningar, speciellt designade för bland annat livsmedels, kemisk, läkemedels och kosmetikindustri. PA pneumatiska ställdon har gummimembran och multifjädrar. Dess åtgärd kan vara DA direkt åtgärd (luft för att stänga) eller RA reversering (luft för att öppna). PV928,ventilerna är konstruerade för att säkerställa en noggrann kontroll i alla processförhållanden och de har självdräneringskonstruktion.
TSS6 Kondensatavledare Dn 15-40 BPE-DIN Image
TSS6 Kondensatavledare Dn 15-40 BPE-DIN
BESKRIVNING: Rostfria ångfällor och luftventiler är speciellt konstruerade för användning i reaktorer, sterilisatorer och distributionsledningar i ren miljö och rena ångsystem. Deras små storlek gör dem idealiska för användning med en mängd olika utrustningar
TSS6A Kondensatavledare Dn 15-20 BPE Image
TSS6A Kondensatavledare Dn 15-20 BPE
BESKRIVNING: Rostfria ångfällor och luftventiler är speciellt konstruerade för användning i reaktorer, sterilisatorer och distributionsledningar i ren miljö och rena ångsystem. Deras små storlek gör dem idealiska för användning med en mängd olika utrustningar
TSS6H Kondensatavledare högtryck Dn 15-40 BPE Image
TSS6H Kondensatavledare högtryck Dn 15-40 BPE
BESKRIVNING: Rostfria ångfällor och luftventiler är speciellt konstruerade för användning i reaktorer, stabilisatorer och distributionsledningar i ren miljö och rena ångsystem. Deras små storlek gör dem idealiska för användning med en mängd olika utrustningar. Det termostatiska elementet är väldigt känsligt och utformat för att öppna med en lägsta underkylning på cirka 2 ºC i förhållande till den mättade ångtemperaturen.
TSS7 Kondensatavledare Dn 15-25 BPE Image
TSS7 Kondensatavledare Dn 15-25 BPE
BESKRIVNING: Rostfria ångfällor och luftventiler är speciellt konstruerade för användning i reaktorer, sterilisatorer och distributionsledningar i ren miljö och rena ångsystem. Deras små storlek gör dem idealiska för användning med en mängd olika utrustningar.
SRV6 Säkerhetsventil BPE-DIN Image
SRV6 Säkerhetsventil BPE-DIN
BESKRIVNING: Säkerhetsavlastningsventiler med vinkelförbindningar är konstruerade för användning med ren ånga, luft, vatten och andra gaser och vätskor som är kompatibla med byggmaterialen. Huvudsakliga tillämpningar är övertrycksskydd på ångutrustning, tryckkärl och rörledningar, särskilt inom livsmedels, dryckes och läkemedelsindustrin.
SRV8 Säkerhetsventil BPE-DIN Image
SRV8 Säkerhetsventil BPE-DIN
BESKRIVNING: Säkerhetsavlastningsventiler med vinkelförbindningar är konstruerade för användning med ren ånga, luft, vatten och andra gaser och vätskor som är kompatibla med byggmaterialen. Huvudsakliga tillämpningar är övertrycksskydd på ångutrustning, tryckkärl och rörledningar, särskilt inom livsmedels, dryckes och läkemedelsindustrin.
BKR2 Reduceringsventil lågtryck Dn 25 Image
BKR2 Reduceringsventil lågtryck Dn 25
BESKRIVNING: Tankfilteringsventiler används vanligtvis i tanklagringssystem för att förhindra och skydda mot explosioner (att undvika brandfarliga vätskor som ventileras från kärlet), för att kontrollera kontaminering av produkter mot yttre luft som kan fylla ångutrymmet, för att minska förångningsförluster (följaktligen produktionsförluster ), för att minska intern korrosion (orsakad av luft och fukt) och för att förhindra vakuumtillstånd. Täckningsprocessen består i att ... Read More
BKRI2 Reduceringsventil lågtryck Dn 15-25 Image
BKRI2 Reduceringsventil lågtryck Dn 15-25
BESKRIVNING: Tankfilteringsventiler används vanligtvis i tanklagringssystem för att förhindra och skydda mot explosioner (att undvika brandfarliga vätskor som ventileras från kärlet), för att kontrollera kontaminering av produkter mot yttre luft som kan fylla ångutrymmet, för att minska förångningsförluster (följaktligen produktionsförluster ), för att minska intern korrosion (orsakad av luft och fukt) och för att förhindra vakuumtillstånd. Täckningsprocessen består i att ... Read More
BKV2 Reduceringsventil lågtryck Dn 25 Image
BKV2 Reduceringsventil lågtryck Dn 25
BESKRIVNING: Tankfilteringsventiler används vanligtvis i tanklagringssystem för att förhindra och skydda mot explosioner (att undvika brandfarliga vätskor som ventileras från kärlet), för att kontrollera kontaminering av produkter mot yttre luft som kan fylla ångutrymmet, för att minska förångningsförluster (följaktligen produktionsförluster ), för att minska intern korrosion (orsakad av luft och fukt) och för att förhindra vakuumtillstånd. Täckningsprocessen består i att ... Read More
BKVI2 Reduceringsventil lågtryck Dn 15-25 Image
BKVI2 Reduceringsventil lågtryck Dn 15-25
BESKRIVNING: Tankfilteringsventiler används vanligtvis i tanklagringssystem för att förhindra och skydda mot explosioner (för att undvika brandfarliga vätskor som ventileras från kärlet), för att kontrollera produktföroreningar mot yttre luft som kan fylla ångutrymmet, för att minska förångningsförluster (följaktligen produktionsförluster) , för att minska den inre korrosionen (orsakad av luft och fukt) och för att förhindra vakuumtillstånd. Täckningsprocessen består i a... Read More
P130 Reduceringsventil Dn15-25 BPE-DIN Image
P130 Reduceringsventil Dn15-25 BPE-DIN
BESKRIVNING: Direktverkande, fjäderbelastad membranavkänning, tryckreducerande ventiler är konstruerade för användning med ren luft, kväve, koldioxid, syre, argon och andra gaser eller vätskor som är kompatibla med konstruktionsmaterial och ventilkonstruktion. Denna ventil är speciellt utformad för gaser med hög renhet som finns i farmaceutiska, kosmetiska, finkemiska och livsmedels- och dryckeprocesser.
P130A Reduceringsventil Dn 08-25 BPE Image
P130A Reduceringsventil Dn 08-25 BPE
BESKRIVNING: Direktverkande, luftbelastade, membranavkännande tryckreducerande ventiler är konstruerade för användning med ren luft, kväve, koldioxid, syre, argon och andra gaser eller vätskor som är kompatibla med konstruktionsmaterial och ventilkonstruktion.
P130C Reduceringsventil Dn15-25 BPE-DIN Image
P130C Reduceringsventil Dn15-25 BPE-DIN
BESKRIVNING: Direktverkande, fjäderbelastade membranavkänning, tryckreducerande ventiler är konstruerade för användning med ren luft, kväve, koldioxid, syre, argon och andra gaser eller vätskor som är kompatibla med konstruktionsmaterial och ventilkonstruktion. Denna ventil är speciellt utformad för gaser med hög renhet som finns i farmaceutiska, kosmetiska, finkemiska och livsmedels- och dryckeprocesser
P130G Reduceringsventil Dn 32-40 BPE-DIN Image
P130G Reduceringsventil Dn 32-40 BPE-DIN
BESKRIVNING: Direktverkande, fjäderbelastad membranavkänning, balanserad plugg, tryckreducerande ventiler är konstruerade för användning med ren luft, kväve, koldioxid, syre, argon och andra gaser eller vätskor kompatibla med konstruktionsmaterial och ventilkonstruktion. Denna ventil är speciellt utformad för gaser med hög renhet som finns i farmaceutiska, kosmetiska, finkemiska och livsmedels- och dryckeprocesser.
P130H Reduceringsventil Dn 25 BPE-DIN Image
P130H Reduceringsventil Dn 25 BPE-DIN
BESKRIVNING: Direktverkande, fjäderbelastad membranavkänning, balanserad plugg, tryckreducerande ventiler är konstruerade för användning med ren luft, kväve, koldioxid, syre, argon och andra gaser eller vätskor kompatibla med konstruktionsmaterial och ventilkonstruktion. Denna ventil är speciellt utformad för gaser med hög renhet som finns i farmaceutiska, kosmetiska, finkemiska och livsmedels- och dryckeprocesser.
P130J Reduceringsventil Dn 08-25 BPE DIN Image
P130J Reduceringsventil Dn 08-25 BPE DIN
BESKRIVNING: Direktverkande, fjäderbelastad membranavkänning, balanserad plugg, tryckreducerande ventiler är konstruerade för användning med ren luft, kväve, koldioxid, syre, argon och andra gaser eller vätskor kompatibla med konstruktionsmaterial och ventilkonstruktion. Denna ventil är speciellt utformad för gaser med hög renhet som finns i farmaceutiska, kosmetiska, finkemiska och livsmedels- och dryckeprocesser.
P130K Reduceringsventil Dn 08-20 BPE-DIN Image
P130K Reduceringsventil Dn 08-20 BPE-DIN
BESKRIVNING: Direktverkande, fjäderbelastad membranavkänning, balanserad plugg, tryckreducerande ventiler är konstruerade för användning med ren luft, kväve, koldioxid, syre, argon och andra gaser eller vätskor kompatibla med konstruktionsmaterial och ventilkonstruktion. Denna ventil är speciellt utformad för gaser med hög renhet som finns i farmaceutiska, kosmetiska, finkemiska och livsmedels- och dryckeprocesser.
P130L Reduceringsventil Dn 15-20 BPE-DIN Image
P130L Reduceringsventil Dn 15-20 BPE-DIN
BESKRIVNING: Direktverkande lågflödesserie, fjäderbelastad membranavkänning, tryckreducerande ventiler är konstruerade för användning med ren luft, kväve, koldioxid, syre, argon och andra gaser eller vätskor som är kompatibla med konstruktionsmaterial och ventilkonstruktion. Denna ventil är speciellt utformad för gaser med hög renhet som finns i farmaceutiska, kosmetiska, finkemiska och livsmedels- och dryckeprocesser.
P147 Pilotreduceringsventil Dn 65-80 BPE Image
P147 Pilotreduceringsventil Dn 65-80 BPE
BESKRIVNING: Pilotstyrda tryckreducerande ventiler är konstruerade för användning med ren luft, kväve, koldioxid, syre, argon och andra gaser eller vätskor som är kompatibla med konstruktionsmaterial och ventilkonstruktion. Denna ventil är speciellt utformad för gaser med hög renhet som finns i farmaceutiska, kosmetiska, finkemiska och livsmedels- och dryckeprocesser.
P160 Reduceringsventil Dn 20-50 BPE Image
P160 Reduceringsventil Dn 20-50 BPE
BESKRIVNING: Direktverkande, fjäderbelastade, membranavkännande tryckreducerande ventiler är konstruerade för användning med ren ånga, tryckluft, vatten och andra gaser eller vätskor som är kompatibla med byggmaterialen.
P160 Reduceringsventil Dn 65-80 BPE Image
P160 Reduceringsventil Dn 65-80 BPE
BESKRIVNING: Direktverkande, fjäderbelastade, membranavkännande tryckreducerande ventiler är konstruerade för användning med ren ånga, tryckluft, vatten och andra gaser eller vätskor som är kompatibla med byggmaterialen
P160A Reduceringsventil Dn 20-50 BPE Image
P160A Reduceringsventil Dn 20-50 BPE
BESKRIVNING: Direktverkande, luftbelastade, membranavkännande tryckreducerande ventiler är konstruerade för användning med ren ånga, tryckluft, vatten och andra gaser eller vätskor som är kompatibla med byggmaterialen.
P161 Reduceringsventil Dn 15- 50 BPE, DIN Image
P161 Reduceringsventil Dn 15- 50 BPE, DIN
DESCRIPTION The ADCAPure P161 is a series of angle design direct acting diaphragm sensing pressure reducing valves. These regulators, available with spring or dome-loading, are designed for use with clean steam, compressed air, water and other gases or liquids compatible with the construction materials and valve design.
P173 Reduceringsventil Dn 32-50 BPE-DIN Image
P173 Reduceringsventil Dn 32-50 BPE-DIN
BESKRIVNING: Direktverkande, fjäderbelastade membranavkänning, tryckreducerande ventiler är konstruerade för användning med ren ånga, tryckluft, vatten och andra gaser eller vätskor som är kompatibla med byggmaterialen.
PS130 Tryckbärande reducerventil Dn 15-25 BPE-DIN Image
PS130 Tryckbärande reducerventil Dn 15-25 BPE-DIN
BESKRIVNING:  Direktverkande, fjäderbelastad membranavkänning, tryckbärande ventiler är konstruerade för användning med ren luft, kväve, koldioxid, syre, argon och andra gaser eller vätskor som är kompatibla med konstruktionsmaterial och ventilkonstruktion. Denna ventil är speciellt konstruerad för de höga renhetsgassystem som finns i de farmaceutiska kosmetiska, finkemiska och livsmedels- och dryckeprocesserna.
PS160 Tryckbärande stainless steel 20-50 BPE Image
PS160 Tryckbärande stainless steel 20-50 BPE
BESKRIVNING: Direktverkande, fjäderbelastade, membranavkännande tryckbegränsande ventiler är konstruerade för användning med ren ånga, tryckluft, vatten och andra gaser eller vätskor som är kompatibla med byggmaterialen.
PS161 Tryckbärande stainless steel 1/2”-2” Dn 15-50 Image
PS161 Tryckbärande stainless steel 1/2”-2” Dn 15-50
PS161 The ADCAPure PS161 is a series of angle design direct acting diaphragm sensing pressure sustaining valves. These regulators, available with spring or dome-loading, are designed for use with clean steam, compressed air, water and other gases or liquids compatible with the construction materials and valve design. MATERIAL: Stainless steel SIZES: 1/2” to 2” DN 15 to 50 CONNECTIONS: ASME BPE, DIN and ISO clamp ferrules or tube weld (ETO) ends... Read More
PS173 Tryckbärande reducerventil Dn 32-50 BPE-DIN Image
PS173 Tryckbärande reducerventil Dn 32-50 BPE-DIN
BESKRIVNING: Direktverkande, fjäderbelastade membranavkänning, tryckbärande ventiler är konstruerade för användning med ren ånga, tryckluft, vatten och andra gaser eller vätskor som är kompatibla med byggmaterialet.
M3H Tre delad kulventil Dn10-50-DIN Image
M3H Tre delad kulventil Dn10-50-DIN
BESKRIVNING: Kulventiler i tre delar är isoleringsventiler konstruerade för användning med ren ånga, kondensat och andra gaser och vätskor som används i processer med hög renhet och aseptik. Ventilen är inte utformad som en reglerventil och bör endast användas som en isoleringsventil, helt öppen eller helt stängd. Produkten är främst designad för läkemedelsindustrin, bioteknik, halvledare, kosmetika, finkemikalier, livsmedels- och dryckesindustrin.
M3H Tre delad kulventil Dn 65-100 DIN Image
M3H Tre delad kulventil Dn 65-100 DIN
BESKRIVNING: Kulventiler i tre delar är isoleringsventiler utformade för användning med ren ånga, kondensat och andra gaser och vätskor som används i processer med hög renhet och aseptik. Ventilen är inte utformad som en reglerventil och bör endast användas som en isoleringsventil, helt öppen eller helt stängd. Produkten är främst designad för läkemedelsindustrin, bioteknik, halvledare, kosmetika, finkemikalier, livsmedels- och dryckesindustrin
M3H Tre delad kulventil Dn 1/2 Image
M3H Tre delad kulventil Dn 1/2
BESKRIVNING: Kulventiler i tre delar är isoleringsventiler konstruerade för användning med ren ånga, kondensat och andra gaser och vätskor som används i processer med hög renhet och aseptik. Ventilen är inte utformad som en reglerventil och bör endast användas som en isoleringsventil, helt öppen eller helt stängd. Produkten är främst designad för läkemedelsindustrin, bioteknik, halvledare, kosmetika, finkemikalier, livsmedels- och dryckesindustrin.
M3H Tre delad kulventil Dn 2 1/2 Image
M3H Tre delad kulventil Dn 2 1/2
BESKRIVNING: Kulventiler i tre delar är isolerings ventiler utformade för användning med ren ånga, kondensat och andra gaser och vätskor som används i processer med hög renhet och aseptik. Ventilen är inte utformad som en reglerventil och bör endast användas som en isolerings ventil, helt öppen eller helt stängd. Produkten är främst designad för läkemedelsindustrin, bioteknik, halvledare, kosmetika, finkemikalier, livsmedels- och dryckesindustrin.
M3H Tre delad kulventil Dn 6 Image
M3H Tre delad kulventil Dn 6
BESKRIVNING: Kulventiler i tre delar är isoleringsventiler utformade för användning med ren ånga, kondensat och andra gaser och vätskor som används i processer med hög renhet och aseptik. Ventilen är inte utformad som en reglerventil och bör endast användas som en isoleringsventil, helt öppen eller helt stängd. Produkten är främst designad för läkemedelsindustrin, bioteknik, halvledare, kosmetika, finkemikalier, livsmedels- och dryckesindustrin.
M3HP Tre delad kulventil Dn 10-50 DIN Image
M3HP Tre delad kulventil Dn 10-50 DIN
BESKRIVNING: Kulventiler i tre delar är isolerande ventiler konstruerade för användning med ren ånga, kondensat och andra gaser och vätskor som används i processer med hög renhet och aseptik. Ventilen är inte utformad som en reglerventil och bör endast användas som en isoleringsventil, helt öppen eller helt stängd. Produkten är främst designad för läkemedelsindustrin, bioteknik, halvledare, kosmetika, finkemikalier, livsmedels- och dryckesindustrin.
M3HP Tre delad kulventil DN65-100 DIN Image
M3HP Tre delad kulventil DN65-100 DIN
BESKRIVNING: Kulventiler i tre delar är isolerande ventiler konstruerade för användning med ren ånga, kondensat och andra gaser och vätskor som används i processer med hög renhet och aseptik. Ventilen är inte utformad som en reglerventil och bör endast användas som en isoleringsventil, helt öppen eller helt stängd. Produkten är främst designad för läkemedelsindustrin, bioteknik, halvledare, kosmetika, finkemikalier, livsmedels- och dryckesindustrin.
M3HP Tre delad kulventil Dn 1/2"-2" Image
M3HP Tre delad kulventil Dn 1/2"-2"
BESKRIVNING: Kulventiler i tre delar är isolerande ventiler konstruerade för användning med ren ånga, kondensat och andra gaser och vätskor som används i processer med hög renhet och aseptik. Ventilen är inte utformad som en reglerventil och bör endast användas som en isoleringsventil, helt öppen eller helt stängd. Produkten är främst designad för läkemedelsindustrin, bioteknik, halvledare, kosmetika, finkemikalier, livsmedels- och dryckesindustrin.
M3HP Tre delad kulventil Dn 2 1/2 Image
M3HP Tre delad kulventil Dn 2 1/2
BESKRIVNING: Kulventiler i tre delar är isolerande ventiler konstruerade för användning med ren ånga, kondensat och andra gaser och vätskor som används i processer med hög renhet och aseptik. Ventilen är inte utformad som en reglerventil och bör endast användas som en isoleringsventil, helt öppen eller helt stängd. Produkten är främst designad för läkemedelsindustrin, bioteknik, halvledare, kosmetika, finkemikalier, livsmedels- och dryckesindustrin.
M3HP Tre delad kulventil Dn 6 Image
M3HP Tre delad kulventil Dn 6
BESKRIVNING: Kulventiler i tre delar är isolerande ventiler konstruerade för användning med ren ånga, kondensat och andra gaser och vätskor som används i processer med hög renhet och aseptik. Ventilen är inte utformad som en reglerventil och bör endast användas som en isoleringsventil, helt öppen eller helt stängd. Produkten är huvudsakligen designad för läkemedelsindustrin, bioteknik, halvledare, kosmetika, finkemikalier, livsmedel och drycker
ISC16 Ångfilter Image
ISC16 Ångfilter
BESKRIVNING: Filter med hög effektivitet används för att ta bort förorenade partiklar från gaser som ånga och tryckluft. Den optimerade konstruktionen av dessa enheter erbjuder lågt differenstryck vid höga flödeshastigheter. Alla storlekar är byggda i två halvor. Upp till 3 ”/ DN 80 förenas de med en livsmedelsindustri som är anpassad enligt DIN 11851 och de större storlekarna DN 100 till DN 200 med plattflänsar fixerade med bultar och muttrar. Filterelementen (utbytbara) är... Read More
ISC20I Ångfilter Image
ISC20I Ångfilter
BESKRIVNING: Högeffektiva filter används för att ta bort förorenade partiklar från gaser som ånga och tryckluft. Den optimerade konstruktionen av dessa enheter erbjuder lågt differenstryck vid höga flödeshastigheter. Alla storlekar är byggda i två halvor, förenade med en sanitetsklämhylsan enligt DIN 32676 serie A, med avloppsanslutning på botten. Filterelementen (utbytbara) är tillverkade av sintrad austenitiskt rostfritt stål.
ISH10I Ångfilter Image
ISH10I Ångfilter
BESKRIVNING: Högeffektiva filter används för att ta bort förorenade partiklar från gaser som ånga och tryckluft. Den optimerade konstruktionen av dessa enheter erbjuder lågt differenstryck vid höga flödeshastigheter. Alla storlekar är byggda i två halvor och förenas av en sanitetsklämhylsa enligt DIN 32676 serie A. Filterelementen (utbytbara) är tillverkade av sintrat austenitiskt rostfritt stål.
SRT10 Backventil Dn 15-100 BPE Image
SRT10 Backventil Dn 15-100 BPE
BESKRIVNING: Rostfria Backventiler har en kompakt design och är speciellt konstruerad för användning med ren ånga, varm kondensat och andra processvätskeapplikationer. De rekommenderas särskilt för applikationer med hög renhet.
SWS Synglas Dn15-100 BPE Image
SWS Synglas Dn15-100 BPE
BESKRIVNING: Synglaset är utformat för att övervaka vätskeflödet i valfri riktning. Synglaset (eller flödesindikatorer) används vanligtvis för att upptäcka antingen närvaro eller frånvaro av vätskeflöde, turbulens, färg etc. De rekommenderas speciellt för applikationer med hög renhet
VB16C Vakuumbrytare Dn 25 Image
VB16C Vakuumbrytare Dn 25
BESKRIVNING: Är en enkel och tillförlitliga enheter som automatiskt avlastar eller “bryter” ett oönskat vakuumtillstånd, vilket återställer atmosfärstrycket. Denna anordning är särskilt lämplig för ångvärmda enheter med liten och medelstor volym, såsom värmeväxlare, värmespolar, brännare, mantelkokare, ångpannor, etc.
S10H Ångfuktighetsseparator Dn 15-80 Image
S10H Ångfuktighetsseparator Dn 15-80
BESKRIVNING: När fuktig ånga används vid sterilisering reducerar fukt i suspension värmeöverföringseffektiviteten och steriliseringsprocessens giltighet kan äventyras. S10H-serie trotsar separatorn och tar bort fukt från ångledningar. Ånga passerar genom separatorn och som ett resultat av expanderings, slag och virvlande effekter separeras partiklarna med en tyngre specifik vikt, som vattendroppar och fukt i suspension. Den kondensat som samlas upp på botten av separatorn måste au... Read More
S10HV Ångfuktighetsseparator Dn 15-50 Image
S10HV Ångfuktighetsseparator Dn 15-50
BESKRIVNING: När fuktig ånga används vid sterilisering, minskar fukten i suspension värmeöverföringseffektiviteten och steriliseringsprocessens giltighet kan äventyras. S10HV-seriens centrifugalseparatorer tar bort fukt från ångledningar. Ånga passerar genom separatorn och som ett resultat av centrifugalkrafter, stötar och virvlande effekter separeras partiklarna med en tyngre specifik vikt, såsom vattendroppar och fukt i suspension. Den kondensat som samlas upp på botten av sepa... Read More
S11 Ångfuktighetsseparator Dn 15-50 Image
S11 Ångfuktighetsseparator Dn 15-50
BESKRIVNING: När fuktig ånga används vid sterilisering reducerar fukt i suspension värmeöverföringseffektiviteten och steriliseringsprocessens giltighet kan äventyras. S11-serie centrifugalseparatorer avlägsnar fukt från ångledningar. Ånga passerar genom separatorn och, som ett resultat av centrifugalkrafter, stötar och virvlande effekter, separeras partiklarna med en tyngre specifik vikt, såsom vattendroppar och fukt i suspension. Den kondensat som samlas upp på botten av separ... Read More
SC32P Provtagningskylare för ånga Image
SC32P Provtagningskylare för ånga
BESKRIVNING: ADCA-provkylare är speciellt konstruerade för att kyla prover av pannvatten eller ånga för analys. Provkylare förhindrar att ånga hoppar till från heta vätskeprover under tryck, vilket kan vara farligt och kan leda till ett felaktigt vattenprov. Denna enhet kan användas för analys av pannvatten och andra provtagnings eller kylapplikationer som är kompatibla med byggmaterialen.