by Mats Mats Inga kommentarer

Vi presenterar en ny chockblåsningsventil från Valsteam

VPA26/2 med klampinfäst säte i stället för traditionellt inskruvat säte förenklar ert underhåll och minimerar tid- och underhållskostnader. Spindeltätning är en helt ny och omarbetad fjäderbelastad PTFE/GR V-Ring unit för max 250°C och kräver ingen efterspänning under drift.

Ventilsäte och kägla i härdat stål är också en viktig fördel som innebär en säker tätning och minskar slitage och skador orsakade av slam och höga flödeshastigheter. Finns i materialen stål och rostfritt stål. Flänsanslutning enligt EN eller ANSI standard. Kan beställas för manuell eller med automatisk styrning. Det kompakta ställdonet är tillgängligt med vatten som drivmedia eller som standard i pneumatiskt utförande.