by Mats Mats

Tryckreducerande ventil T95, för vätskor och gaser

Tryckreducerande ventil T95, för vätskor och gaser
Funktionen hos tryckreducerande ventiler (tryckreglerande ventiler) är att minska ett varierande eller konstant uppströmstryck (inloppstryck) i mediet till ett konstant reducerat tryck (utloppstryck, mottryck) som är beroende av uppströmstrycket.
Tryckreduktionen sker genom att strypa det fria tvärsnittet mellan sätet och konen. Varje tryckförändring på trycksidan nedströms omvandlas omedelbart till en lyftrörelse av ventilkonen.
Ventilen är väl lämpad för intermittent konsumtion. Vid nollförbrukning, det vill säga när förbrukningen på nedströms trycksidan är noll, stängs ventilen säkert genom lågtrycksökning.
Den tryckreducerande ventilen T95 är lämplig för inkompressibla medier, t.ex. tryckluft, naturgas, kväve, samt för inkompressibla medier, t.ex. vatten, olja, bränslen, gasol (propan, butan) etc.
De används främst i industrianläggningar, anläggningsteknik och processteknik.
Tryckreducerande ventiler kan levereras med flänsar eller gängade anslutningar.

DN 15- DN 40 (1/2"- 1 1/2")
PN 16- PN 40
utloppstryck: 0,5–15 bar
för vätskor och gaser
CC480K, CC333G