by Mats Mats

Spillventil T27F, för vätskor, gas och ånga

Spillventil T27F, för vätskor, gas och ånga
Funktionen hos överflödesventiler (avlastningsventiler, tryckhållande ventiler) är, att utflödet av mediet vid ett inställt tryck, där ett befintligt mottryck eller vakuum inte har någon effekt på uppsättningen över tryck (kvarhållande tryck). Ovanstående punkter är karakteristiska för en uppströms tryckregulator, jämfört med en normal säkerhetsventil. Säkerhetsventilen är endast en anordning för att förhindra att ett specifikt tryck överskrids (inställt tryck).
Överflödesventilen T27 är en ensitsventil och är särskilt lämplig för inkompressibla medier, till exempel vatten, olja (smörjolja, eldningsolja, HFO, LFO, MGO) etc. Ventilerna är helt avlastade så att mottrycket inte har någon effekt på det inställda (överflödes) trycket, endast flödesmängden ändras beroende på tryckskillnaden.
De används främst i pumpkretsar för att hålla ett visst tryck konstant.
Tätningen mellan styrhylsan och konen sker med en bälg i rostfritt stål.
Överflödesventiler (avlastningsventiler) kan levereras med flänsar, svetsändar eller gängade anslutningar.

DN 15- DN 200 (1/2"- 8")
PN 16- PN 40
utloppstryck: 0,5–40 bar
med rostfritt stål bälg 1.4571
för vätskor, gaser och ånga
EN-JS1030, 1.0619, 1.4408, 1.4410, CC480K, CC333G