by Mats Mats

Överflödesventil T27, för vätskor och gas

Överflödesventil – Modell T27, för vätskor och gas
Funktionen hos överflödesventiler (avlastningsventiler, tryckhållande ventiler) är, att utflödet av mediet vid ett inställt tryck, där ett befintligt mottryck eller vakuum inte har någon effekt på uppsättningen över tryck (kvarhållande tryck). Ovanstående punkter är karakteristiska för en uppströms tryckregulator, jämfört med en normal säkerhetsventil. Säkerhetsventilen är endast en anordning för att förhindra att ett specifikt tryck överskrids (inställt tryck).
Överflödesventilen T27 är en ensitsventil och är särskilt lämplig för inkompressibla medier, till exempel vatten, olja (smörjolja, eldningsolja, HFO, LFO, MGO) etc. Ventilerna är helt avlastade så att mottrycket inte har någon effekt på det inställda (överflödes) trycket, endast flödesmängden ändras beroende på tryckskillnaden.
De används främst i pumpkretsar för att hålla ett visst tryck konstant.
Tätningen mellan styrhylsan och konen sker med en O-ring.
Överflödesventiler (avlastningsventiler) kan levereras med flänsar, svetsändar eller gängade anslutningar.

D15- DN 200 (1/2"- 8")
PN 16- PN 40
utloppstryck: 0,5–40 bar
för vätskor och gaser
EN-JS1030, 1.0619, 1.4408, 1.4410, CC480K, CC333G