by Mats Mats

Tryckreducerande ventil T65, för vätskor och gaser

Tryckreducerande ventil T65, för vätskor och gaser
Funktionen hos tryckreducerande ventiler (tryckreglerande ventiler) är att minska ett varierande eller konstant uppströmstryck (inloppstryck) i mediet till ett konstant reducerat tryck (utloppstryck, mottryck) som är beroende av uppströmstrycket.
Tryckreduktionen sker genom att strypa det fria tvärsnittet mellan sätet och konen. Varje tryckförändring på trycksidan nedströms omvandlas omedelbart till en lyftrörelse av ventilkonen.
Vid nollförbrukning, det vill säga när förbrukningen på nedströms trycksidan är noll, stänger ventilen inte tätt.
Den tryckreducerande ventilen T65 är lämplig för inkompressibla medier, t.ex. tryckluft, naturgas, kväve, samt för inkompressibla medier, t.ex. vatten, olja, bränslen, gasol (propan, butan) etc.
De används främst i industrianläggningar, anläggningsteknik och processteknik.
Tryckreducerande ventiler kan levereras med flänsar, svetsändar eller gängade anslutningar.

DN 15- DN 200 (1/2"- 8")
PN 1- PN 40
utloppstryck: 1– 40 Bar
för vätskor och gaser
EN-JS1030, 1.0619, 1.4408, 1.4410, CC480K, CC333G