by Mats Mats

PS46-seriens tryckbärande ventiler DN 15- 100 Carbon steel

PS46-seriens

Tryckbärande ventiler är ensitsiga, membran- eller kolvavkännande bälgförseglade styrenheter
som fungerar utan extra energi. Dessa ventiler är konstruerade för användning med ånga,
tryckluft och andra gaser som är kompatibla med konstruktionen. Dessa ventiler är särskilt
lämpliga för att upprätthålla ångtrycket i alla energi- och processystem där minimala
uppströmstryck måste hållas under kontroll.

MATERIAL: Kolstål
STORLEKAR: DN 15 till DN 100
ANSLUTNINGAR: Flänsad EN 1092-1 PN 16 eller PN 40
MAX UPPSTRÖMS TRYCK: Upp till 18 bar
DRIFTSTEMPERATUR: Upp till 250 ºC
FLÖDESHASTIGHETSKOEFFICIENTER:
4,8 till 129,5 KVS