by Mats Mats

BKRi2 Tankfiltventiler DN 15- DN 25 Stainless steel

BKRi2
Tankfiltventiler används ofta i tanklagringssystem för att förhindra och skydda mot explosioner (undvika att brandfarliga vätskor ventileras från ett kärl), för att kontrollera produktförorening mot yttre luft som kan fylla ångutrymmet, för att minska avdunstningsförluster (följaktligen produktionsförluster), för att minska inre korrosion (orsakad av luft och fukt) och för att förhindra vakuumtillstånd. Filtningsprocessen består av att täcka det lagrade mediet, vanligtvis en vätska, med en gas (normalt N2).

MATERIAL: Rostfritt stål
STORLEKAR: DN 15 DN 25
ANSLUTNINGAR: Flänsad EN PN 16
MAX UPPSTRÖMS TRYCK: 12 bar
DESIGNTEMPERATUR: 130 ºC
REGLERANDE INTERVALL:
5 till 4000 mbar