by Mats Mats

ADCA RP45-seriens tryckreducerande ventiler

RP45

ADCA RP45-seriens tryckreducerande ventiler är ensitsiga, bälgförseglade styrenheter
som fungerar utan extra energi. Konstruerad för användning med ånga, tryckluft och
andra gaser som är kompatibla med konstruktionen. Dessa ventiler är särskilt
lämpliga för att minska ångtrycket i alla energi- och processystem
där trycket måste hållas under kontroll.