by Mats Mats

513 EN ASME/FNPT, 514 SV ASME/ANSI. För ånga & Gas

Gängad typ 513 – Flänsad typ 514.

För ånga och gaser. Lämplig för applicering i, strykmaskiner, tvätterier och kemtvättar,
kokkärl, textilmaskiner, torkcylindrar, autoklaver, ångugnar,
destillerier, värmeväxlare, livsmedelsindustrin, kemiska laboratorier m.m.