by Mats Mats

PPV15, SG järn, kolstål eller rostfritt stål DN 15 - DN 50

PPV15
ADCATrol PPV15 är en serie ensitsiga, tvåvägs pneumatiska på/av - klotventiler med kolvställdon.
Dessa ventiler är lämpliga för användning med de vanligaste processvätskorna
som ånga, vatten, överhettat vatten, luft, neutrala gaser och oljor.

MATERIAL
SG järn, kolstål eller rostfritt stål

STORLEKAR
DN 15 till DN 50

ANSLUTNINGAR
PPV15G Flänsad EN 1092-2 PN 16
PPV15S och PPV15i Flänsad EN 1092-1 PN 16 eller PN 40

FLÖDESHASTIGHETSKOEFFICIENTER
KVS 5,1 till 40