by Mats Mats

P5 Pneumatisk lägesställare

P5 Pneumatisk lägesställare
PMV P5 en en pneumatisk lägeställare för roterande och linjära ställdon.
Finns med olika axlar och kammar för att passa samtliga ställdon på marknaden.