by Mats Mats

EP5 elektropneumatisk lägeställare

EP5 elektropneumatisk lägeställare
PMV EP5 en en elektropneumatisk lägeställare för roterande och linjära ställdon.
Finns med olika axlar och kammar för att passa samtliga ställdon på marknaden.