by Mats Mats

Backventil med kula Gängad DN 32-80

Teknisk prestanda:
Full borrning säkerställdes
Självrengörande boll, Lågt tryckfall
Avtagbart lock för rengöring eller byte av bollen utan demontering ur rörledningen
Horisontell och vertikal installation i rörledningen