by Mats Mats

RP45TW-serie tryckreducerande stationer

RP45TW
ADCA RP45TW-seriens tryckreducerande station består av två standard RP45-ventiler installerade parallellt.
Detta system rekommenderas särskilt för installationer där en enda ventil inte kan nå den maximala
erforderliga flödeshastigheten eller när förbrukningsvariationen är betydande, eftersom det är klokt
att installera två mindre ventiler istället för en enda för att undvika överdimensionering.
Detta system rekommenderas också när det är viktigt att ångtillförseln inte avbryts.