by Mats Mats

P163 Stainless steel ½ -2”, Dn 15 – 50

P163
The ADCAPure P163 is a series of direct acting, diaphragm sensing pressure reducing valves. These regulators, available with spring or dome-loading, are designed for use with clean steam, compressed air, water and other gases or liquids compatible with the construction materials and valve design.

MATERIAL: Stainless steel
SIZES: 1/2” to 2”; DN 15 to 50
CONNECTIONS: ASME BPE, DIN and ISO clamp ferrules or tube weld (ETO) ends
MAX. UPSTREAM PRESSURE: 8 bar
REGULATING RANGE: 0,8 to 1,5 bar; 1 to 3 bar; 1,5 to 5 bar
FLOW RATE COEFFICIENTS: Kvs 1,3 to 13

by

PS161 Tryckbärande stainless steel 1/2”-2” Dn 15-50

PS161
The ADCAPure PS161 is a series of angle design direct acting diaphragm sensing pressure sustaining valves. These regulators, available with spring or dome-loading, are designed for use with clean steam, compressed air, water and other gases or liquids compatible with the construction materials and valve design.

MATERIAL: Stainless steel
SIZES: 1/2” to 2” DN 15 to 50
CONNECTIONS: ASME BPE, DIN and ISO clamp ferrules or tube weld (ETO) ends
MAX. UPSTREAM PRESSURE: 8 bar
MAX. OPERATING TEMPERATURE: 180 ºC
REGULATING RANGE: 0,8 to 5 bar
FLOW RATE COEFFICIENTS: Kvs 1,6 to 19,8

by

P161 Reduceringsventil Dn 15- 50 BPE, DIN

DESCRIPTION
The ADCAPure P161 is a series of angle design direct acting
diaphragm sensing pressure reducing valves. These regulators,
available with spring or dome-loading, are designed for use with clean
steam, compressed air, water and other gases or liquids compatible
with the construction materials and valve design.

by

P130K Reduceringsventil Dn 08-20 BPE-DIN

BESKRIVNING: Direktverkande, fjäderbelastad membranavkänning, balanserad plugg, tryckreducerande ventiler är konstruerade för användning med ren luft, kväve, koldioxid, syre, argon och andra gaser eller vätskor kompatibla med konstruktionsmaterial och ventilkonstruktion. Denna ventil är speciellt utformad för gaser med hög renhet som finns i farmaceutiska, kosmetiska, finkemiska och livsmedels- och dryckeprocesser.

by

P130J Reduceringsventil Dn 08-25 BPE DIN

BESKRIVNING: Direktverkande, fjäderbelastad membranavkänning, balanserad plugg, tryckreducerande ventiler är konstruerade för användning med ren luft, kväve, koldioxid, syre, argon och andra gaser eller vätskor kompatibla med konstruktionsmaterial och ventilkonstruktion. Denna ventil är speciellt utformad för gaser med hög renhet som finns i farmaceutiska, kosmetiska, finkemiska och livsmedels- och dryckeprocesser.

by

PS173 Tryckbärande reducerventil Dn 32-50 BPE-DIN

BESKRIVNING: Direktverkande, fjäderbelastade membranavkänning, tryckbärande ventiler är konstruerade för användning med ren ånga, tryckluft, vatten och andra gaser eller vätskor som är kompatibla med byggmaterialet.

by

PS160 Tryckbärande stainless steel 20-50 BPE

BESKRIVNING: Direktverkande, fjäderbelastade, membranavkännande tryckbegränsande ventiler är konstruerade för användning med ren ånga, tryckluft, vatten och andra gaser eller vätskor som är kompatibla med byggmaterialen.

by

PS130 Tryckbärande reducerventil Dn 15-25 BPE-DIN

BESKRIVNING:  Direktverkande, fjäderbelastad membranavkänning, tryckbärande ventiler är konstruerade för användning med ren luft, kväve, koldioxid, syre, argon och andra gaser eller vätskor som är kompatibla med konstruktionsmaterial och ventilkonstruktion. Denna ventil är speciellt konstruerad för de höga renhetsgassystem som finns i de farmaceutiska kosmetiska, finkemiska och livsmedels- och dryckeprocesserna.

by

P173 Reduceringsventil Dn 32-50 BPE-DIN

BESKRIVNING: Direktverkande, fjäderbelastade membranavkänning, tryckreducerande ventiler är konstruerade för användning med ren ånga, tryckluft, vatten och andra gaser eller vätskor som är kompatibla med byggmaterialen.

by

P160A Reduceringsventil Dn 20-50 BPE

BESKRIVNING: Direktverkande, luftbelastade, membranavkännande tryckreducerande ventiler är konstruerade för användning med ren ånga, tryckluft, vatten och andra gaser eller vätskor som är kompatibla med byggmaterialen.