by

SWS Synglas Dn15-100 BPE

BESKRIVNING: Synglaset är utformat för att övervaka vätskeflödet i valfri riktning. Synglaset (eller flödesindikatorer) används vanligtvis för att upptäcka antingen närvaro eller frånvaro av vätskeflöde, turbulens, färg etc. De rekommenderas speciellt för applikationer med hög renhet