by

P130A Reduceringsventil Dn 08-25 BPE

BESKRIVNING: Direktverkande, luftbelastade, membranavkännande tryckreducerande ventiler är konstruerade för användning med ren luft, kväve, koldioxid, syre, argon och andra gaser eller vätskor som är kompatibla med konstruktionsmaterial och ventilkonstruktion.