by

E17328 Puck 102 mm basic för ventilställdon

E17328 Puck 102 mm basic
För övervakning av ventilpositioner
För tillförlitlig positionsfeedback på ventilställdon
Enkel montering direkt på drivningens axel
Kontaktfritt och självrengörande system
Indikering av ventilposition med färgade riktningsindikatorer