by

E12517 Puck 53mm basic för ventilställdon

E12517
PUCK 53MM BASIC
För övervakning av ventilpositioner
För tillförlitlig positionsfeedback på ventilställdon
Enkel montering direkt på drivningens axel
Kontaktfritt och självrengörande system
En ring med dämparelementen kan vridas 90°