by

BKVI2 Reduceringsventil lågtryck Dn 15-25

BESKRIVNING: Tankfilteringsventiler används vanligtvis i tanklagringssystem för att förhindra och skydda mot explosioner (för att undvika brandfarliga vätskor som ventileras från kärlet), för att kontrollera produktföroreningar mot yttre luft som kan fylla ångutrymmet, för att minska förångningsförluster (följaktligen produktionsförluster) , för att minska den inre korrosionen (orsakad av luft och fukt) och för att förhindra vakuumtillstånd. Täckningsprocessen består i att täcka det lagrade mediet, vanligtvis en vätska, med en gas (normalt N2)